ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား နှင့် အခြေခံ စားသောက်ကုန်

1000 Ks  

Fresh and Green နနွင်းမှုန့် 80g

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

750 Ks / 600 Ks

Origano Sweet Chilli Sauce 300 CC

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

1500 Ks / 1200 Ks

A1 နနွင်းမှုန့် (120g)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

2800 Ks / 2000 Ks

ကြယ်သုံးပွင့် ငရုတ်အကြမ်းမှုန့် (Organic) 100 g

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

800 Ks / 600 Ks

Origano Chilli Sauce 300 CC

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

သောက်စရာများ

2550 Ks / 1500 Ks

Mother's Love CTC Black Tea ( Green) 400g

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

2600 Ks / 2100 Ks

Mother's Love CTC Black Tea ( Yellow ) 400g

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

2500 Ks  

မောရှမ်း Sun Dried (Hand Made) လက်ဖက်ခြောက် 150g

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

6000 Ks / 4200 Ks

asia-lion-pet-1x12-250ml

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

7400 Ks / 5900 Ks

Ninolac Wheat Milk Fruit Cereal 400 Grams (6 Months above)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

အဆင်သင့် စားစရာများ

7000 Ks / 5000 Ks

Jinan Salted Pickled Yellow Radish Whole 500 Grams

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

ပြည်တွင်းစားသောက်ကုန်များ

1500 Ks  

ဦးကာကအကြော်စုံ 160 ဂရမ်

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

3500 Ks / 3200 Ks

Gold ကြက်သွန်ဖြူကြော် (ဒင်္ဂါးကြီး) 160 g

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့် နံနက်စာ

4600 Ks / 4100 Ks

Myaung Mya Daw Cho Mohingha Powder 300 Grams (မုန်ဟင်းခါး ဟင်းရည်ခြောက်)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

1800 Ks  

Top Strawberry Jam 500 g (၁) ပုလင်း

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

1750 Ks / 1600 Ks

Premier-Full-Cream-Milk-Powder-200g

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

7400 Ks / 5900 Ks

Ninolac Wheat Milk Fruit Cereal 400 Grams (6 Months above)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

1300 Ks  

Top Dragon Fruit Jam 300 g ( ၁ ) ပုလင်း

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

1700 Ks / 1500 Ks

Top Dragon Fruit Jam 500 g ( ၁ ) ပုလင်း

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

3750 Ks / 3400 Ks

Tong Garden Oven Roasted Salted Pistrachias 85 Grams

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

6050 Ks / 5400 Ks

Tong Garden Salted Pistachios 150 Grams

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

ကလေးအစားအစာ

2400 Ks / 1700 Ks

Gold Power Cereal Rice With Potato & Spinach (280 Grams) 

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

အလှကုန်ပစ္စည်း

3100 Ks  

Bella Lipcolor Golden Academy 2.3 Grams - Ruby

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

ဆေးဝါးများ

2000 Ks / 1600 Ks

Astyfer 15 Tablets

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါCopyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS