SPICY STICK ဝက်သုံးထပ်သားလွှာ ၁၀၀ဂရမ်

2250 Ks

ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်
360Fresh

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

ဖော်ပြချက်

SPICY STICK ဝက်သုံးထပ်သားလွှာ ၁၀၀ဂရမ်

 

အသေးစိတ်ပုံများ

Related Products

SPICY STICK ကိုရီးယားဝက်သားနှပ် အချို ၂၀၀ဂရမ်

4000 Ks / 3600 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

SPICY STICK ယူနန်စတိုင် ဝက်သားနှပ် အစပ် ၂၀၀ဂရမ်

4200 Ks / 3800 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

SPICY STICK ကြက်မဲသားလွှာ ၃၀၀ဂရမ်

6100 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

SPICY STICK ဝက်လိုင်းသား အသားလွှာ ၃၀၀ဂရမ်

6400 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

SPICY STICK ကြက်မဲသားလွှာ၁၀၀ဂရမ်

2100 Ks / 1900 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS