360Malls

တီလားဗီးယားငါး အကောင်လိုက် (၅၀ ကျပ်သားခန့်)

3000 Ks

ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်
360Fresh

ဖော်ပြချက်

တီလားဗီးယားငါး အကောင်လိုက် (၅၀ ကျပ်သားခန့်)

အသေးစိတ်ပုံများ

Related Products

ပုဇွန်ထုပ် (လတ်) (၂၅ ကျပ်သား)

5000 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

အမဲမိုးခိုသား (ခုတ်ထစ်ပြီး)(၂၅ ကျပ်သားခန့်)

5000 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

ကင်းမွန် (၅၀ ကျပ်သားခန့်)

4200 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

ဒေသဝက်သုံးထပ်သား (၂၅ ကျပ်သားခန့် )

3300 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

ပုဇွန်ထုပ် (အကြီး) (၂၅ ကျပ်သား)

8000 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

ငါးမြစ်ချင်းခြစ် (၅၀ ကျပ်သား)

6000 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS