360Malls

ကြက်အရိုး (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

1300 Ks

ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်
360Fresh

ဖော်ပြချက်

ကြက်အရိုး (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

အသေးစိတ်ပုံများ

Related Products

ပုဇွန်ထုပ် (လတ်) (၂၅ ကျပ်သား)

5000 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

ဒေသကြက်ကောင်လုံး (၈၀ ကျပ်သားခန့် )

13000 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

ငါးသလောက် (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

4000 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

ငါးဖယ်ခြစ် (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

7500 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

ရွှေငါး (၅၀ကျပ်သား)

3000 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

ဝက်နံရိုး (ခုတ်ထစ်ပြီး)(၂၅ ကျပ်သားခန့်)

4000 Ks

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS