360Malls

Feautred Categories

သတ်သတ်လွတ် အစားအစာများ

လက်ဖက်နှင့် စပ်ဆက်ပစ္စည်းများ

ငါးသေတ္တာဗူးများ

ပဲအမျိုးမျိုး

ဒေသထွက် အစားအစာများ

ပြုပြင်ထားသော အသားများ


ဒေသထွက် အစားအစာများ

4000 Ks  

နို့စိမ်းမှို (၅၀) ကျပ်သား

800 (ဂရမ်)

3400 Ks  

စိန်ကျော် ငါးကြင်းသားမြောင်းခြောက် (၁) ထုပ်

1 (ထုပ်)

1600 Ks  

စိန်ကျော် ငါးလေးကြော် (၁) ထုပ်

1 (ထုပ်)

1200 Ks  

စိန်ကျော် ဘာလချောင်ကြော် ထုပ်သေး (၁) ထုပ်

1 (ထုပ်)

1200 Ks  

စိန်ကျော် သရက်သီးသနှပ် (၁) ထုပ်

1 (ထုပ်)

1200 Ks  

စိန်ကျော် ဘာလချောင်ကြော် (၁) ထုပ်

1 (ထုပ်)

600 Ks  

စိန်ကျော် သရက်သီး သနှပ် ထုပ်သေး (၁) ထုပ်

1 (ထုပ်)

2400 Ks  

စိန်ကျော် သီဟိုဠ်စေ့ (၁) ထုပ်

1 (ထုပ်)

1500 Ks  

စိန်ကျော်မြေပဲစာဥ (၁) ထုပ်

1 (ထုပ်)

1200 Ks  

စိန်ကျော် ပဲရေပွ (၁) ထုပ်

1 (ထုပ်)

600 Ks  

စိန်ကျော် ပဲပုတ်စေ့ (၁) ထုပ်

1 (ထုပ်)

300 Ks  

ရှမ်းပဲပုပ်

1 (ထုပ်)

600 Ks  

ရွှေရည်ဝင်းလဲ့ (ရှမ်းပဲပုပ်ခြောက် )

1 (ထုပ်)

35000 Ks  

နေကြာပန်းဝတ်မှုန်စုပ် ပျားရည်ပုံးကြီး (၁) ပုံး

1400 Ks  

ရှမ်းခေါပုပ်ချို ( အဖြူ ) ၁ ထုပ်

1 (ထုပ်)

1400 Ks  

ရှမ်းခေါပုပ်ချို (အနက် ) ၁ ထုပ်

1 (ထုပ်)

2500 Ks  

ပြည်ကျော်ရှမ်း (မိုးကုတ် ) ဆန်နီခေါက်ဆွဲ (အပြား ) ၁ပိဿာခန့်

2500 Ks  

ပြည်ကျော်ရှမ်း (မိုးကုတ် ) ဆန်နီခေါက်ဆွဲ (အဖွယ် ) ၁ ပိဿာခန့်

1700 Ks  

ပြည်ကျော်ရှမ်း(မိုးကုတ်) မြီးရှည် (၁) ပိဿာခန့်

1600 (ဂရမ်)

1400 Ks  

ပြည်ကျော်ရှမ်း(မိုးကုတ်) ဆန်ဖွယ်ခေါက်ဆွဲ (၁) ပိဿာခန့်

1600 (ဂရမ်)

4200 Ks  

မျိုးသန့် ပဲပုပ်ခြောက် (၁) ထုပ် (၁) ပိဿာခန့်

1600 (ဂရမ်)

1200 Ks  

မေမြို့ဖရက်(ရှ်) ၅ ထုပ်ပါ Brown Version ( ၁ ) ထုပ်

1 (ထုပ်)

1800 Ks  

မေမြို့ဖရက်(ရှ်) Forest Gate ( ၁ ) ထုပ်

1 (ထုပ်)

4200 Ks  

မေမြို့ဖရက်(ရှ်) ၂၀ ထုပ်ပါ Classic Version ( ၁ ) ထုပ်

1 (ထုပ်)

9500 Ks  

ဥတစ်လုံးပျားရည်စိမ် (ကြီး) (၁) ပုလင်း

4500 Ks  

ဥတစ်လုံးပျားရည်စိမ် (သေး) (၁) ပုလင်း

4500 Ks  

ဆီးပျားရည် (၁) ပုလင်း

4000 Ks  

နေကြာပန်း ဝတ်မှုန်စုပ် ပျားရည် (၁) ပုလင်း

4200 Ks  

Top Pineapple Jam 1400 g ( ၁ ) ပုလင်း

1400 (ဂရမ်)

2300 Ks  

Top Pineapple Jam 600 g ( ၁ ) ပုလင်း

600 (ဂရမ်)

1700 Ks  

Top Pineapple Jam 500 g ( ၁ ) ပုလင်း

500 (ဂရမ်)

1300 Ks  

Top Pineapple Jam 300 g ( ၁ ) ပုလင်း

300 (ဂရမ်)

4200 Ks  

Top Dragon Fruit Jam 1400 g ( ၁ ) ပုလင်း

1400 (ဂရမ်)

2300 Ks  

Top Dragon Fruit Jam 600 g ( ၁ ) ပုလင်း

600 (ဂရမ်)

1700 Ks  

Top Dragon Fruit Jam 500 g ( ၁ ) ပုလင်း

500 (ဂရမ်)

1300 Ks  

Top Dragon Fruit Jam 300 g ( ၁ ) ပုလင်း

300 (ဂရမ်)

4200 Ks  

Top Strawberry Jam 1400 g (၁) ပုလင်း

1400 (ဂရမ်)

1700 Ks  

Top Strawberry Jam 500 g (၁) ပုလင်း

1300 Ks  

Top Strawberry Jam 300 g (၁) ပုလင်း

300 (ဂရမ်)

8000 Ks  

ကောင်းယုံ ဝက်အူချောင်း ၂၅ ကျပ်သားခန့် (၁) ထုပ်

400 (ဂရမ်)

1600 Ks  

မျိုးသန့် ဆီတိုဟူး (၁) ဘူး

1 (ဘူး)

1000 Ks  

ထန်းလျှက်ဖြူ (၅၀) ကျပ်သားခန့်

800 (ဂရမ်)

Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS