360Malls

အမျိုးအစားခွဲများ

သောက်ရေသန့်

သောက်စရာများ

သောက်ရေသန့်

အားဖြည့်အချိုရည်

နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်း

ကော်ဖီအမျိုးမျိုး

လက်ဖက်ခြောက်

အသင့်သောက် အချိုရည်

ဖျော်ရည်အနှစ်

ဘီယာ

၀ိုင်

အရက်

စီကရက်

ပဲနို့ နှင့် အခြားထုပ်ပိုးပြီးနို့ဘူးများ

ဒိန်ချဉ်

ကော်ဖီအေး


သောက်ရေသန့်

650 Ks  

Asia Water 5L

5 (လီတာ)

1600 Ks  

Asia Water (600ml) -12pcs

12 (ဘူး)

1300 Ks  

Asia Water (350ml) -12pcs

12 (ဘူး)

1500 Ks  

Asia Water (1 L) -6 pcs

6 (ဘူး)

2800 Ks  

Designer သောက်ရေသန့် 950mlx6

2000 Ks  

Designer သောက်ရေသန့် 525mlx12

2200 Ks  

Alpine သောက်ရေသန့်ဗူး 600mlx12

200 Ks  

Alpine သောက်ရေသန့်ဗူး 600ml

1500 Ks  

Alpine သောက်ရေသန့်ဗူး 1Litrex6

250 Ks  

Alpine သောက်ရေသန့်ဗူး 1Litre

250 Ks  

Sam Par Oo ရေသန့်ဘူး 1Ltr

2100 Ks  

Max2O ရေသန့် 550mlx12

1500 Ks  

Max2O ရေသန့် 1Litrex6Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS