360Malls

အမျိုးအစားခွဲများ

ကြက်ဥ

ဘဲဥ

ဥအမျိုးမျိုး

ဥအမျိုးမျိုး


ဥအမျိုးမျိုး

4500 Ks  

ကြက်မဲဥ (၁၀) လုံး

10 (လုံး)

3000 Ks  

ဘဲဥနှပ် (၁၀) လုံး

10 (လုံး)

3000 Ks  

ဆေးဘဲဥ (၁၀) လုံး

10 (လုံး)

2000 Ks  

ဘဲဥ (10) လုံး

10 (လုံး)

1500 Ks  

ကြက်ဥ (10)

10 (လုံး)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS