360Malls

အမျိုးအစားခွဲများ

ပဲပုတ်များ

မျှစ်များ

မှိုများ

ကြက်သွန်ချဉ်

မုန်ညင်းချဉ်

ဒေသထွက် အစားအစာများ

ဒေသထွက် အစားအစာများ

ဒေသထွက် သစ်သီးများ


ဒေသထွက် အစားအစာများ

600 Ks  

တမာချဉ် (၃) စီး (၁) ထုပ်

၁ (ထုပ်)

600 Ks  

ရွှေရည်ဝင်းလဲ့ (ရှမ်းပဲပုပ်ခြောက် ) 1 (ထုပ်)

1 (ထုပ်)

4200 Ks  

မျိုးသန့် ပဲပုပ်ခြောက် (၁) ထုပ် (၁) ပိဿာခန့်

1600 (ဂရမ်)

3000 Ks  

ချင်းချင်း ဥဖြူချဉ် (၁)ဘူး

1 (ဘူး)

800 Ks  

ကတက်ချဉ် (၃) စီး

၃ (စီး)

600 Ks  

ရှမ်းမုန်ညင်းချဉ် ( ၁ ) ထုပ်

၁ (ထုပ်)

1300 Ks  

မုန်ညင်းချဉ် ရိုးရိုး (၂၅) ကျပ်သားခန့်

400 (ဂရမ်)

1000 Ks  

Ma Ma Rosella (ချဉ်ပေါင်ဖူးခြောက်) 20g

1 (ဘူး)

1300 Ks  

ကဇော် (၁) ထုပ်

1 (ထုပ်)

2500 Ks  

ကြက်သွန်ချဉ် (၂၅)ကျပ်သားခန့်

400 (ဂရမ်)

1300 Ks  

မျှစ်ပြုတ် (၁) စီး

1 (စီး)

1600 Ks  

ဝါးမျှစ်ခြောက် (၁၀)ကျပ်သားခန့် ၁ စီး

1 (စီး)

1000 Ks  

ရှမ်းမျှစ်ချဉ် ( ၅၀ )ကျပ်သားခန့်

800 (ဂရမ်)

1700 Ks  

မုန်ညင်းချဉ် (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS