360Malls

အမျိုးအစားခွဲများ

ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပစ္စည်းများ

ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပစ္စည်းများ

ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပစ္စည်းများ

ပေါင်ချိန်စက်


ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပစ္စည်းများ

7000 Ks  

ခြင်းမကိုက်ဖြန်းဆေး ( သံပုရာအနံ့ ) (၁)ဗူး

1 (ဘူး)

7000 Ks  

ခြင်းမကိုက်ဖြန်းဆေး ( သစ်ကြံပိုးခေါက်အနံ့ )

1 (ဘူး)

7100 Ks  

Dl Magico Adjust Support For Posture (L) 

1 (ဘူး)

10500 Ks  

Dr.Med Knee Support Dr-K021 (Xl) 

1 (ဘူး)

4100 Ks  

Dr.Med Web Arm Sling Dr-125 (L) 

1 (ဘူး)

25500 Ks  

Dr. Med Elastic Lumbo-Sacral Support Dr-B012 (L)

1 (ဘူး)

2900 Ks  

Dodee Silicone Fore Foot Cover

1 (ဘူး)

15400 Ks  

Dr.Med Knee Support Short Open Type Dr-K006 (U)

1 (ဘူး)

4000 Ks  

Dodee Silicone Heels Cover

1 (ဘူး)

9800 Ks  

Yuwell Anti-Decubitus Seat(Round)

1 (ဘူး)

10500 Ks  

Dr.Med Knee Support Dr-K021 (L)

1 (ဘူး)

700 Ks  

S.L.L Muscles Ankle Support 2 Pcs S-3100

1 (ဘူး)

5800 Ks  

Dr.Med Ankle Support Dr-A009 (M) 

1 (ဘူး)

7000 Ks  

Real Slim Shaker 600 ML( Orange )

1 (ဘူး)

5800 Ks  

Dr.Med Ankle Support Dr-A009(L)

1 (ဘူး)

8800 Ks  

Dr.Med Soft Cervical Collars Dr-122-1/Dr - 122 - 2 ( L )

7100 Ks  

DL Magico Adjust Support For Posture (3Xl) 

4900 Ks  

Dr.Med Knee Soft Compression Dr-K018 (L)

1 (ခု)

7000 Ks  

Real Slim Shaker 400 ML (Blue)

1 (ဘူး)

42800 Ks  

Pangao High Performance Slimming Belt Pg-2001

1 (ခု)

24000 Ks  

Dr-Med Posture Control Support Mild Dr-B011-1 (M) 

5100 Ks  

Dr.Med Wrist Support Dr-W008(L)

7100 Ks  

Dl Magico Adjust Support For Posture (Xl) 

4900 Ks  

Dr. Med Elastic Wrist Support Dr-W008 (M) 

8800 Ks  

Dr.Med Soft Cervical Collars Dr-122-1/Dr-122-2 (M)

14600 Ks  

Dr. Med Silicone Heel Cup Dr-A014 (S)

6400 Ks  

Dr.Med Elastic Ankle Support Dr-A019 (L)

4900 Ks  

Dr. Med Elastic Wrist Support Dr-W008 (S)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS