360Malls

အမျိုးအစားခွဲများ

အမှိုတ်ပုံးများ

အမှိုတ်အိတ်များ

အိမ်တွင်းသန့်ရှင်းရေး ပစ္စည်းများ

အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာ

အမှိုက်ပုံးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

ကြမ်းတိုက်တုတ်တံ နှင့် အပိုပစ္စည်း

ကြမ်းခင်း၊ မှန် နှင့် အိမ်သာ ဆေးကြောပစ္စည်း


အမှိုက်ပုံးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

1200 Ks  

Vogue Toothpick Holder HH-2115

1 (လုံး)

14000 Ks  

Dragon Ware Dustbin with Foot Press No.9871

1 (လုံး)

4500 Ks  

N Veon Dustbin No.373 

1 (လုံး)

2400 Ks  

Dmt Garbage Bag 36 X 48 Inches (Black) 

1 (ထုပ်)

1300 Ks  

Dmt Garbage Bag 29 X 39 Inches 10 pcs (Green) 

1 (ထုပ်)

1400 Ks  

City Value Garbage Bag 12 X 25 Inches (30 pcs) Green

1 (ထုပ်)

1300 Ks  

Dmt Garbage Bag 29 X 39 Inches (10 pcs) (Blue) 

1 (ထုပ်)

1300 Ks  

Dmt Garbage Bag 29 X 39 Inches (Black)

1 (ထုပ်)

1600 Ks  

City Value Garbage Bag 30 X 40 Inches (10 pcs) Green

1 (ထုပ်)

1400 Ks  

Dmt Garbage Bag 12 X25 Inches (30 pcs) (Green) 

1 (ထုပ်)

2400 Ks  

Dmt Garbage Bag 36 X48 Inches 10 pcs (Blue)

1 (ထုပ်)

2400 Ks  

City Value Garbage Bag 36 X 45 Inches (10 pcs) Blue

1 (ထုပ်)

2400 Ks  

Dmt Garbage Bag 36 X48 Inches 10 pcs (Green)

1 (ထုပ်)

1550 Ks  

Evergreen Garbage Bag 30 X 40 Inches 10 pcs (Blue)

၁ (ထုပ်)

1500 Ks  

City Value Garbage Bag 22 X 30 Inches (20 pcs) Blue

1 (ထုပ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS