360Malls

အမျိုးအစားခွဲများ

ပဲ

အခွံမာသီးများ

အစေ့

နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့် နံနက်စာ

ဒိန်ချဉ်

ယိုများ

ပေါင်မုန့်

လက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီ

ထောပတ် နှင့် ချိစ်

Cereals

အသင့်စားစရာများ

ပဲနှင့် အခွံမာသီးများ

နွားနို့ အမျိုးမျိုး

နို့မှုန့် နှင့် အခြားအဟာရအမှုန့်များ

နို့ဆီ နှင့် နို့စိမ်း

ပဲနို့ နှင့် အခြားထုပ်ပိုးပြီးနို့ဘူးများ


ပဲနှင့် အခွံမာသီးများ

1500 Ks  

Tong Garden Salted Pistachios 30g

1000 Ks  

Tong Garden Garlic Peanuts 90 Grams

90 (ဂရမ်)

5200 Ks  

Tong Garden Almonds With Dried Cranberries 140 Grams

140 (ဂရမ်)

5600 Ks  

Tong Garden Smoke Almonds 140 Grams

140 (ဂရမ်)

6100 Ks  

Top Cashew Nut Kernel WW-240 300 Grams

300 (ဂရမ်)

850 Ks  

Tong Garden Natural Salted Pumpkin Seed 30 Grams

30 (ဂရမ်)

1500 Ks  

Blue Diamond Mix Nut 30 Grams

30 (ဂရမ်)

5650 Ks  

Shwe Taung Walnut 50 Pieces

2500 Ks  

Top Roasted Cashew Nut 100 Grams

100 (ဂရမ်)

3750 Ks  

Tong Garden Oven Roasted Salted Pistrachias 85 Grams

85 (ဂရမ်)

5600 Ks  

Tong Garden Salted Almonds 130 Grams

130 (ဂရမ်)

5150 Ks  

Tong Garden Salted Cocktail Nuts 160 Grams

160 (ဂရမ်)

4100 Ks  

KKL Cashew Kernel 0.1 Viss

6050 Ks  

Tong Garden Salted Pistachios 150 Grams

150 (ဂရမ်)

600 Ks  

Tong Garden Salted Peanuts 55 Grams

55 (ဂရမ်)

3050 Ks  

Nut Walker Roasted Salted Melon Seed 100 Grams

100 (ဂရမ်)

6100 Ks  

Best Quality Cashew Nuts 400 Grams

400 (ဂရမ်)

1250 Ks  

Tong Garden Chilli Flavoured Broad Beans 120 Grams

120 (ဂရမ်)

9750 Ks  

Nga Cashew Kernel 0.25 Viss

4900 Ks  

Nut Walker Roasted Dry Pistachios 130 Grams

130 (ဂရမ်)

580 Ks  

Tong Garden BBQ Sunflower Seed Spicy 30 Grams

30 (ဂရမ်)

550 Ks  

Sein Win Sunflower Seeds 90 Grams

90 (ဂရမ်)

2250 Ks  

Tong Garden Salted Peanuts 140 Grams

140 (ဂရမ်)

600 Ks  

Tai Sun Crunchy Roasted Peanuts 40 Grams

40 (ဂရမ်)

5900 Ks  

Ok Cashewnut Salted 300 Grams

300 (ဂရမ်)

2400 Ks  

Koh Kae Peanut Chicken 230 Grams

240 (ဂရမ်)

4350 Ks  

N.G.A Fried Cashew Nut Kernel 160 Grams

160 (ဂရမ်)

600 Ks  

Tai Sun Oriental Mix 40 Grams

40 (ဂရမ်)

550 Ks  

Tong Garden Salted Sunflower Seed 30 Grams

30 (ဂရမ်)

7950 Ks  

KKL Cashew Nuts 0.25 Viss

350 Ks  

Tong Garden Party Snack 25 Grams

25 (ဂရမ်)

1500 Ks  

Hhh Sanhong California Almond Salt 60 Grams

60 (ဂရမ်)

4900 Ks  

Blue Diamond Barbecue Almond 130 Grams

130 (ဂရမ်)

350 Ks  

Tong Garden Coconut Coated Peanut 30 Grams

30 (ဂရမ်)

18700 Ks  

Top Cashew Nut Kernel Salted 1 KG

5600 Ks  

Tong Garden Salted Pistachios 130 Grams

130 (ဂရမ်)

850 Ks  

Nut Walker Dry Roasted Pumpkin Seed 40 Grams

40 (ဂရမ်)

700 Ks  

Nut Walker Roasted Salted Sunflower Seed 45 Grams

45 (ဂရမ်)

350 Ks  

Tong Garden Salted Broad Beans 25 Grams

25 (ဂရမ်)

3200 Ks  

Tong Garden Cashew Nats Salted 100 Grams

100 (ဂရမ်)

3600 Ks  

Tai Sun Natures Wonders Baked Almonds Nuts 70 Grams

70 (ဂရမ်)

1400 Ks  

Tong Garden Cocktail Nut 35 Grams 

35 (ဂရမ်)

4900 Ks  

Blue Diamond Roasted Salted Almond 130 Grams

130 (ဂရမ်)

1400 Ks  

Tong Garden Almonds Mixed Anchovy 40 Grams

40 (ဂရမ်)

1000 Ks  

Tong Garden Mexican Style Peanuts 90 Grams

90 (ဂရမ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS