360Malls

အမျိုးအစားခွဲများ

Cereals

Oatmeal

နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့် နံနက်စာ

ဒိန်ချဉ်

ယိုများ

ပေါင်မုန့်

လက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီ

ထောပတ် နှင့် ချိစ်

Cereals

အသင့်စားစရာများ

ပဲနှင့် အခွံမာသီးများ

နွားနို့ အမျိုးမျိုး

နို့မှုန့် နှင့် အခြားအဟာရအမှုန့်များ

နို့ဆီ နှင့် နို့စိမ်း

ပဲနို့ နှင့် အခြားထုပ်ပိုးပြီးနို့ဘူးများ


Cereals

6000 Ks  

Quaker Quick Cooking Oatmeal 800G

800 (ဂရမ်)

3550 Ks  

Quaker Instant Oatmeal 400 Grams

400 (ဂရမ်)

7900 Ks  

Post Cereal Cocoa Pebbles 311 Grams

311 (ဂရမ်)

6900 Ks  

Nature Valley Crunchy Gran Oats Dark Choco 253G

253 (ဂရမ်)

7300 Ks  

Lowan Australian Gold Muesli Tropical Fruit 750 Grams 

750 (ဂရမ်)

3600 Ks  

Kellogg's Rice Krispies 130 Grams

130 (ဂရမ်)

7700 Ks  

Kellogg's Coco Pops 400 Grams

400 (ဂရမ်)

7700 Ks  

Kellogg's All Bran Cereal 315 Grams

315 (ဂရမ်)

2050 Ks  

Calsome Instant Cereal 20 Pieces (500 Grams) 

500 (ဂရမ်)

1050 Ks  

Calsome Instant Cereal 10 Pieces 250 Grams

250 (ဂရမ်)

4650 Ks  

Kellogg's Corn Frosties 175 Grams

175 (ဂရမ်)

4850 Ks  

Kellogg's Corn Flakes 275 Grams

275 (ဂရမ်)

4650 Ks  

Kellogg`S Special K Org Cereal 205G

260 (ဂရမ်)

10200 Ks  

Post Cereal Honey Bunches Oats Strawberry 368 Grams 

368 (ဂရမ်)

3000 Ks  

Super Instant Cereal Diet 20 Pieces (400 Grams) 

400 (ဂရမ်)

4650 Ks  

Kellogg's Coco Pops 220 Grams

220 (ဂရမ်)

10200 Ks  

Post Cereal Blueberry Morning 382G

382 (ဂရမ်)

4600 Ks  

Captain Oats Quick Cook Oatmeal 800 Grams

800 (ဂရမ်)

3100 Ks  

Calsome Instant Cereal 30 Pieces (750 Grams) 

750 (ဂရမ်)

4650 Ks  

Kellogg's Froot Loops Corn Flakes 160 Grams 

160 (ဂရမ်)

850 Ks  

Kellogg's Corn Flakes Classic 25 Grams 

25 (ဂရမ်)

3550 Ks  

Quaker Quick Cooking Oatmeal 400G

400 (ဂရမ်)

10200 Ks  

Post Cereal Great Grains Crunchy Pecans 453 Grams

453 (ဂရမ်)

4700 Ks  

Kellogg's Coco Loops 170 Grams

170 (ဂရမ်)

7700 Ks  

Kellogg's Coco Loops 330 Grams

330 (ဂရမ်)

3000 Ks  

Kellogg's Corn Flakes 150 Grams

150 (ဂရမ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS