360Malls

အမျိုးအစားခွဲများ

ထောပတ်

ချိစ်

နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့် နံနက်စာ

ဒိန်ချဉ်

ယိုများ

ပေါင်မုန့်

လက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီ

ထောပတ် နှင့် ချိစ်

Cereals

အသင့်စားစရာများ

ပဲနှင့် အခွံမာသီးများ

နွားနို့ အမျိုးမျိုး

နို့မှုန့် နှင့် အခြားအဟာရအမှုန့်များ

နို့ဆီ နှင့် နို့စိမ်း

ပဲနို့ နှင့် အခြားထုပ်ပိုးပြီးနို့ဘူးများ


ထောပတ် နှင့် ချိစ်

12900 Ks  

Hammer Butter 454 Grams

454 (ဂရမ်)

8500 Ks  

Skippy Peanut Butter Chunky 340g

340 (ဂရမ်)

8100 Ks  

Emborg Red Cheddar 200g

200 (ဂရမ်)

9000 Ks  

KRAFT Cheddar Cheese 250g

250 (ဂရမ်)

6200 Ks  

Emborg White Cheddar Cheese 200 Grams

200 (ဂရမ်)

12200 Ks  

Emborg UHT Whipping Cream 1 Liter

1 (လီတာ)

3800 Ks  

Emborg Processed Cheese Portions Trangel 140 Grams

140 (ဂရမ်)

8100 Ks  

Emborg Mozzarella Cheese Shredded 200 Grams

200 (ဂရမ်)

2200 Ks  

Emborg Junior Cheddar Processed Slice Cheese 100 Grams

100 (ဂရမ်)

11500 Ks  

Emborg Gouda Cheese Wedges 350 Grams

350 (ဂရမ်)

6800 Ks  

Emborg Gouda Cheese Slice Natural 150 Grams

150 (ဂရမ်)

6800 Ks  

Emborg unsalted butter 200g

200 (ဂရမ်)

6800 Ks  

Emborg Pasta Cheese 200 ML

200 (လီတာ)

7600 Ks  

Emborg Cheddar Vintage Portion 200 Grams

200 (ဂရမ်)

5900 Ks  

Emborg Cheddar Topping Shredded 200 Grams

200 (ဂရမ်)

8100 Ks  

Emborg Cheddar Cheese Shredded 200 Grams

200 (ဂရမ်)

6100 Ks  

Emborg Brie Cheese 125 Grams

125 (ဂရမ်)

4450 Ks  

Emborg American Cheddar Slice Cheese 200 Grams

200 (ဂရမ်)

5300 Ks  

Bega Cheddar Processed Cheese 250 Grams

250 (ဂရမ်)

4000 Ks  

Arla Burger Cheese Slices Cheddar Taste 10 Pieces (200 Grams)

200 (ဂရမ်)

14150 Ks  

Anchor Uht Whipping Cream 1Ltr

1 (လီတာ)

4600 Ks  

Anchor Cheddar Processed Cheese 250G

250 (ဂရမ်)

4000 Ks  

Moe Cherry butter (500 Grams)

500 (ဂရမ်)

6500 Ks  

Lurpak Butter Spreadable Salted -blue 200 Grams

250 (ဂရမ်)

2850 Ks  

Emborg Cook & Bake Buttery 250 Grams

250 (ဂရမ်)

5650 Ks  

Emborg Butter Salted 200 Grams

200 (ဂရမ်)

2000 Ks  

Arla Cheesy Spread 140 Grams

140 (ဂရမ်)

2950 Ks  

Arla Cheesy Spread Cheese 240 Grams

240 (ဂရမ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS