360Malls

အမျိုးအစားခွဲများ

ဒိန်ချဉ်

နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့် နံနက်စာ

ဒိန်ချဉ်

ယိုများ

ပေါင်မုန့်

လက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီ

ထောပတ် နှင့် ချိစ်

Cereals

အသင့်စားစရာများ

ပဲနှင့် အခွံမာသီးများ

နွားနို့ အမျိုးမျိုး

နို့မှုန့် နှင့် အခြားအဟာရအမှုန့်များ

နို့ဆီ နှင့် နို့စိမ်း

ပဲနို့ နှင့် အခြားထုပ်ပိုးပြီးနို့ဘူးများ


ဒိန်ချဉ်

300 Ks  

Dutch Mill Yougart Stawberry Juice (90ML)

500 Ks  

Dutch Mill Yougart Orange Juice (180ML)

300 Ks  

Dutch Mill Yougart Orange Juice (90ML)

500 Ks  

Dutch Mill Yougart Stawberry Juice 180ML

900 Ks  

Walco 0% Natural Drinking Yoghurt 150Ml

1 (ဘူး)

900 Ks  

Walco 0% Vanilla Drinking Yoghurt 150Ml 

1 (ဘူး)

1050 Ks  

Walco 0% Strawberry Drinking Yoghurt 150Ml 

1 (ဘူး)

3700 Ks  

Ehrmann Yoghurt Drink Strawberry 330 Grams 

330 (ဂရမ်)

400 Ks  

Dutch Mill Yoghurt Orange 100 ML 

1 (ဘူး)

950 Ks  

Dutchie Yoghurt Mixed Fruit 135 Grams 

135 (ဂရမ်)

950 Ks  

Dutchie Yoghurt Nata De Coco 135 Grams

135 (ဂရမ်)

950 Ks  

Dutchie Yoghurt Plain 135 Grams 

135 (ဂရမ်)

950 Ks  

Dutchie Yoghurt Strawberry 135 Grams

135 (ဂရမ်)

1050 Ks  

Pascual Yoghurt Vanilla Greek Style 125 Grams

125 (ဂရမ်)

650 Ks  

Silver Pearl Drinking Yoghurt Plain 200 ML

1 (ဘူး)

2200 Ks  

Yangoon Vanilla Yogurt 100 Grams 

100 (ဂရမ်)

2200 Ks  

Yangoon Giner Yoghurt 100 Grams

100 (ဂရမ်)

3800 Ks  

Ehrmann Yoghurt Drink Wildberry 330 Grams

330 (ဂရမ်)

2200 Ks  

Yangoon Dragon Lime Yoghurt 100 Grams

100 (ဂရမ်)

2200 Ks  

Yangoon Aloe Honey 100 Grams

100 (ဂရမ်)

1850 Ks  

Emmi Swiss Premium Low Fat 1.6% Yoghurt Plain 100 Grams

100 (ဂရမ်)

1850 Ks  

Emmi Swiss Premium Low Fat 1.6% Yoghurt Apple 100 Grams 

100 (ဂရမ်)

950 Ks  

Shwe Ywet Hla Yoghurt Special 180 Grams

180 (ဂရမ်)

2200 Ks  

Yangoon Strawberry Yoghurt 100G 

100 (ဂရမ်)

1050 Ks  

Walco Yoghurt Full Cream 180 Grams

180 (ဂရမ်)

2200 Ks  

Yangoon Passion Nana Yoghurt 100 Grams

100 (ဂရမ်)

3700 Ks  

Ehrmann Yoghurt Tropical 0.9% Fat 330 Grams 

330 (ဂရမ်)

2200 Ks  

Yangoon Original Yogurt 100 Grams

100 (ဂရမ်)

2200 Ks  

Yangoon Orange Yogurt 100 Grams 

100 (ဂရမ်)

1950 Ks  

Dutch Mill Yougart Orange Juice (4x180ML)

1950 Ks  

Dutch Mill Yougart Stawberry Juice (4x180ML)

1100 Ks  

Dutch Mill Yougart Stawberry Juice (4x90ML)

1100 Ks  

Dutch Mill Yougart Orange Juice (4x90ML)

1100 Ks  

Dutch Mill Yougart Mixed Fruits Juice (4x90ML)

1950 Ks  

Dutch Mill Yougart Blueberry Juice (4x180ML)

1100 Ks  

Dutch Mill Yougart Blueberry Juice (4x90ML)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS