360Malls

အမျိုးအစားခွဲများ

ဝက်သားများ

ငါးဖယ်လုံး

အမဲသား

ဆိတ်သား

ပြည်တွင်းစားသောက်ကုန်များ

သတ်သတ်လွတ် အစားအစာများ

လက်ဖက်နှင့် စပ်ဆက်ပစ္စည်းများ

ငါးသေတ္တာဗူးများ

ပဲအမျိုးမျိုး

ဒေသထွက် အစားအစာများ

ပြုပြင်ထားသော အသားများ


ပြုပြင်ထားသော အသားများ

8500 Ks  

တရုတ်ဝက်အူချောင်း (၂၅) ကျပ်သားခန့်

400 (ဂရမ်)

6000 Ks  

ကောင်းမြင့်မာလာ (အမဲသားအမွကြော် )

1 (ထုပ်)

6000 Ks  

ကောင်းမြင့်မာလာ (အမဲသားခြောက်)

1 (ထုပ်)

7500 Ks  

ငါးဖယ်လုံး (၁) ထုပ် (၁၀၀) လုံးပါ

7500 Ks  

ဝက်သားလုံး (၁) ထုပ် (၁၀၀) လုံးပါ

7500 Ks  

အမဲလုံး ( ၁) ထုပ် (၁၀၀) လုံးပါ

7500 Ks  

မန္တလေး ယူနန် နံကင် ၂၀ ကျပ်သားခန့်

1 (ထုပ်)

10000 Ks  

မန္တလေး ယူနန် ဆိတ်သားခြောက် (၂၅ ကျပ်သားခန့် )

1 (ထုပ်)

11000 Ks  

မန္တလေး ယူနန် အမဲသားခြောက် (၂၅ ကျပ်သားခန့် )

1 (ထုပ်)

10500 Ks  

အမဲခြောက်ထုပ် ‌(ရွှေကျုံးအင်း တံဆိပ်) ၂၅ ကျပ်သားခန့်

400 (ဂရမ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS