360Malls

အမျိုးအစားခွဲများ

ငါးသေတ္တာဘူးများ

ပြည်တွင်းစားသောက်ကုန်များ

သတ်သတ်လွတ် အစားအစာများ

လက်ဖက်နှင့် စပ်ဆက်ပစ္စည်းများ

ငါးသေတ္တာဗူးများ

ပဲအမျိုးမျိုး

ဒေသထွက် အစားအစာများ

ပြုပြင်ထားသော အသားများ

အသင့်စားစရာများ


ငါးသေတ္တာဗူးများ

2100 Ks  

A1 ငါးသေတ္တာသံဘူးရှည် (အကြီး) 425g

425 (ဂရမ်)

800 Ks  

A1 ငါးသေတ္တာသံဘူးရှည် (အသေး) 140g

140 (ဂရမ်)

2100 Ks  

Oceanus A1 ငါးသေတ္တာသံဘူးရှည် (အကြီး) 425g

425 (ဂရမ်)

1450 Ks  

Eiffel Tower ငါးသေတ္တာ သံဘူးတို

1 (ဘူး)

800 Ks  

Ready ငါးသေတ္တာ(သံဘူးအတို) 155g

155 (ဂရမ်)

700 Ks  

Ready A1 ငါးသေတ္တာသံဘူးရှည် (အသေး) 150g

150 (ဂရမ်)

1400 Ks  

Ready A1 ငါးသေတ္တာသံဘူးရှည် (အကြီး) 425g

425 (ဂရမ်)

1200 Ks  

Ocean ငါးသေတ္တာ သံဘူးရှည် -425g

425 (ဂရမ်)

1800 Ks  

Hosen ငါးသေတ္တာ သံဘူးရှည် 425g

425 (ဂရမ်)

1000 Ks  

Hi Q ငါးသေတ္တာ(သံဘူးအရှည်)

1200 Ks  

Hi Q ငါးသေတ္တာ(သံဘူးအတို)

600 Ks  

Hi Chef ငါးသေတ္တာဗူး သံဘူးရှည် ၁၅၅ ဂရမ်

155 (ဂရမ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS