Buddha Accessories

ဖယောင်းတိုင်

အမွှေးတိုင်


သင်္ကန်းနှင့် လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ

15000 Ks  

ဓမ္မပီတိ သံသပိတ်

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

6000 Ks  

ဓမ္မပီတိ အနံကိုက်

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

3500 Ks  

ဓမ္မပီတိ ကော်သပိတ်

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

15000 Ks  

ဓမ္မပီတိ နှစ်ကိုက်စ ကိုယ်ပတ်

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

2500 Ks  

ဓမ္မပီတိ အနေကထိုင် ( ရိုးရိုး)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

88500 Ks  

ဓမ္မပီတိ PPTSS သင်္ကန်းနှင့် မဟာလာဘံ Set

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

5000 Ks  

ဓမ္မပီတိစကိတ် အနေကထိုင်

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

14000 Ks  

ဓမ္မပီတိဘုန်းကြီးဆောင်း ခေါက်ထီး (Asahi)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

50000 Ks  

ဓမ္မပီတိ လှူဖွယ် ခြင်း ( သင်္ကန်း အင်ဒို CYC)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

4000 Ks  

ဓမ္မပီတိပရိက္ခရာဘူး

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

61000 Ks  

ဓမ္မပီတိ လှူဖွယ် ခြင်း ( သင်္ကန်း အင်ဒို ရိုင်ဖယ် )

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

5000 Ks  

ဓမ္မပီတိ ခါးပန်းကြိုး ( TBE )

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

7000 Ks  

ဓမ္မပီတိလွယ်အိတ်အထူ

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

2000 Ks  

ဓမ္မပီတိ ခါးပန်းကြိုး ( လောကပါလ )

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

30000 Ks  

ဓမ္မပီတိသင်္ကန်း (စီမာတင် )

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

35000 Ks  

ဓမ္မပီတိသင်္ကန်း (ပိုးစကိတ် )

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

9000 Ks  

ဓမ္မပီတိ သံဃာတော်စီး ဖိနပ် ( မဟာလာဘံ )

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

26500 Ks  

ဓမ္မပီတိသင်္ကန်း (အင်ဒို CYC )

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

6000 Ks  

Shwe Hlay Monk Slipper (Klip)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

7500 Ks  

MIKKO ဘုန်းကြီးထီး ( ခေါက်ထီး)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

9000 Ks  

MIKKO ဘုန်းကြီးထီး ( အရှည်)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

2400 Ks  

လောကနတ် ဘုန်းကြီး ယပ်တောင် ( CYC)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

4500 Ks  

ရွှေလှေ သံဃာတော်စီး ဖိနပ် (Sole)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

55000 Ks  

လောကနတ် လှူဖွယ် ပစ္စည်း အစုံခြင်း ( သင်္ကန်း အင်ဒိုနီးရှား CYC )

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

33000 Ks  

လောကနတ် လှူဖွယ် ပစ္စည်း ခြင်း ( သင်္ကန်း မလေးရှား CYC )

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

135000 Ks  

လောကနတ်သင်္ကန်း ဆွန်ဇလန်ကော်တွန် ရဟန်းဒွိစုံ ( 7in1)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

75000 Ks  

လောကနတ် ဂျပန်ဘိုမ(888) မာတင် ဓါးခွဲ ရဟန်းဒွိစုံ

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

75000 Ks  

လောကနတ် ဂျပန်လီနင် ချည်ပေါင်းသား ဓါးခွဲ ရဟန်းဒွိစုံ

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

45000 Ks  

လောကနတ် ယိုးဒယား သရီးရိုင်ဖယ် ရဟန်း ဒွိစုံ

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

36000 Ks  

လောကနတ် အင်ဒို နီးရှား သရီးရိုင်ဖယ် ရဟန်း ဒွိစုံ

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

27000 Ks  

လောကနတ် သင်္ကန်း Indonesia Skate

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

2600 Ks  

လောကနတ် ဘုန်းကြီး ယပ်တောင် ( STAIN)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

24000 Ks  

လောကနတ် သင်္ကန်း Korea CYC

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

2500 Ks  

လောကနတ် အနေကထိုင် ( VELVET)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

6000 Ks  

လောကနတ် စတီးဆွမ်းဘူး

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

22000 Ks  

လောကနတ် သင်္ကန်း Indonesia CYC

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

19000 Ks  

လောကနတ် သင်္ကန်း Singapore CYC

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

25000 Ks  

လောကနတ် ဘုန်းကြီးစောင်(ထိုင်လန်)

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

17000 Ks  

လောကနတ် သင်္ကန်း Malaysia CYC

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါCopyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS