360Malls

အမျိုးအစားခွဲများ

ဝက်သားအမျိုးမျိုး

အသားနှင့် ငါးအမျိုးမျိုး

အမဲသားအမျိုးမျိုး

ငါးအမျိုးမျိုး

ဂဏန်း၊ပုဇွန်နှင့် ပင်လယ်စာအမျိုးမျိုး

ဝက်သားအမျိုးမျိုး

ဆိတ်သား

ကြက်သား


ဝက်သားအမျိုးမျိုး

4000 Ks  

ဒေသဝက်ပေါင်သား (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

5000 Ks  

ဒေသဝက်လိုင်းသား (၂၅ ကျပ်သားခန့် )

400 (ဂရမ်)

3300 Ks  

ဒေသဝက်နံရိုး (၂၅ ကျပ်သားခန့် )

400 (ဂရမ်)

3300 Ks  

ဒေသဝက်သုံးထပ်သား (၂၅ ကျပ်သားခန့် )

400 (ဂရမ်)

3000 Ks  

ဝက်သုံးထပ်သား (ခုတ်ထစ်ပြီး) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

3500 Ks  

ဝက်လိုင်းသား (ခုတ်ထစ်ပြီး) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

3500 Ks  

ဝက်ပေါင်သား (ခုတ်ထစ်ပြီး) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

4000 Ks  

ဝက်နံရိုး (ခုတ်ထစ်ပြီး)(၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

8500 Ks  

ဝက်ခြေထောက် (၁) ချောင်း (၁) ပိဿာခန့်

1600 (ဂရမ်)

6000 Ks  

ဝက်လက် (၁) ချောင်း (၁) ပိဿာခန့်

1600 (ဂရမ်)

3500 Ks  

ဝက်ပေါင်သား-တစ်တုံးသား (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

3000 Ks  

ဝက်သုံးထပ်သား - တစ်တုံးသား (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

8000 Ks  

ဝက်ဂုတ်သား (၅၀ ကျပ်သားခန့်)

800 (ဂရမ်)

3500 Ks  

ဝက်လိုင်းသား - တစ်တုံးသား (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS