360Malls

အမျိုးအစားခွဲများ

ဟင်းချက်စရာအရွက်များ

ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များ

ဟင်းချက်စရာ အသီးအရွက်များ

ဟင်းချက်စရာ အရွက်များ

ဟင်းချက်စရာ အသီးများ

အခြေခံစားသောက်ကုန်များ

ပဲအမျိုးမျိုး


ဟင်းချက်စရာ အရွက်များ

400 Ks  

မုန်ညင်းဖြူ (၂) စီး

2 (စီး)

3000 Ks  

နှစ်တစ်ရာပဲ (၁) ပြည် ( နို့ဆီဗူး ၈ လုံးခန့် )

1 (ထုပ်)

900 Ks  

ပဲလိပ်ပြာ ၂၅ ကျပ်သားခန့်

400 (ဂရမ်)

250 Ks  

ရှမ်းနံသာ (၁) စီး

1 (စီး)

600 Ks  

ဆီမုန်ညင်း (၂) စီး

2 (စီး)

1000 Ks  

ထောပတ်ပဲ (25 ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

400 Ks  

တရုတ်နံနံ (၂) စီး

2 (စီး)

200 Ks  

တာအိုရွက် ၁ စီး

1 (စီး)

500 Ks  

ရွှေပဲရွက် (၁) စီး

1 (စီး)

400 Ks  

ပျဉ်းတော်သိမ် (၁) စီး

1 (စီး)

500 Ks  

ဟင်းနုနွယ် (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

400 Ks  

ဖက်ဖယ်ရွက် (၂) စီး

2 (စီး)

1000 Ks  

ပန်းပွင့်စိမ်း -၁ပွင့်

1 (ပွင့်)

200 Ks  

မြင်းခွာရွက် (၂) စီး

2 (စီး)

300 Ks  

ချဉ်ပေါင်ရွက်ခါး (၂) စီး

2 (စီး)

350 Ks  

ရှမ်းနံနံ (၂) စီး

2 (စီး)

350 Ks  

ရှောက်ရွက် (၂) စီး

2 (စီး)

400 Ks  

ထိုင်ဝမ်ကန်စွန်း (၂) စီး

2 (စီး)

300 Ks  

မုန်ညင်းစော (၁) စီး

1 (စီး)

400 Ks  

ဘူးညွန့်( ၂) စီး

2 (စီး)

800 Ks  

စမုံစပါးရွက် (၂) စီး

2 (စီး)

450 Ks  

ထိုင်ဝမ်မုန်ညင်း ပုတို (၃) စီး

3 (စီး)

1500 Ks  

ရွှေပဲသီး (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

350 Ks  

ကင်ပွန်းချဉ်ရွက် (၂) စီး

2 (စီး)

400 Ks  

ဖရုံညွန့် (၂) စီး

2 (စီး)

400 Ks  

မုန်ညင်းစိမ်း (၁) စီး

1 (စီး)

700 Ks  

ပဲပုတ်စေ့(၁ထုပ်)

၁ (ထုပ်)

1000 Ks  

ကုဆိုင်ရွက် (၂) စီး

2 (စီး)

300 Ks  

ကန်စွန်းရွက်နီ (၃) စီး

3 (စီး)

700 Ks  

ဂျူးဖူး 1 စီး

1 (စီး)

300 Ks  

ပူစီနံ (၃) စီး

3 (စီး)

300 Ks  

ချဉ်ပေါင်ရွက်နီ (၂) စီး

2 (စီး)

500 Ks  

ဗိုလ်စားပဲသီး (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

300 Ks  

ဆလပ်ရွက် (၂) စီး

2 (စီး)

600 Ks  

ပဲတောင့်ရှည် (၂) စီး

2 (စီး)

800 Ks  

ဂွေးတောက်ရွက်(၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

600 Ks  

ဂေါ်ရခါးညွန့် ( ၂) စီး

2 (စီး)

800 Ks  

ဆူးပုတ်ကြီး (၂) စီး

2 (စီး)

400 Ks  

ပဲပင်ပေါက် (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

300 Ks  

တရုတ်ကန်စွန်း (၁) စီး

1 (စီး)

900 Ks  

မုန်ညင်းရွက်ဖြူ (၅၀ ကျပ်သားခန့်)

800 (ဂရမ်)

400 Ks  

နံနံပင် (၂) စီး

2 (စီး)

300 Ks  

ပင်စိမ်း (၂) စီး

2 (စီး)

700 Ks  

ပဲပြား (၄ တုံး)

4 (တုံး)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS