360Malls

အမျိုးအစားခွဲများ

ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းကိရိယာများ

ကျန်းမာရေး ပစ္စည်းများ

လက်သန့်ဆေး

ကျန်းမာရေးသုံး ပစ္စည်း

ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းကိရိယာ


ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းကိရိယာ

33300 Ks  

Vivachek Ino Blood Glucose Monitor (No Coding)

1 (ခု)

27800 Ks  

Uright Blood Glucose Monitor Ing System TD-4255

1 (ခု)

1650 Ks  

Thada Blood Glucose Test Strips 5 Strips (4267 & 4238)

1 (ခု)

23350 Ks  

Thada Blood Glucose Monitor (TD-4267)

1 (ခု)

55000 Ks  

Polygreen Blood Pressure Monitor Kp-7770(Arm)

1 (ခု)

43000 Ks  

Poly Green Blood Pressure Monitor Kp-7170 (Wrist)

1 (ခု)

101350 Ks  

Omron Blood Pressure Monitor Jpn600(Arm)

1 (ခု)

77450 Ks  

Omron Blood Pressure Monitor Hem-7130-L (Arm)

1 (ခု)

15500 Ks  

Omron Blood Pressure Monitor Cuff Hem-R ML31

1 (ခု)

43200 Ks  

Jumper Upper Blood Pressure Monitor Jpd-900A (Arm)

1 (ခု)

29200 Ks  

Jumper Blood Pressure Monitor Jpd-900W (Wrist)

1 (ခု)

7250 Ks  

Finetest BloodGlucose Test Strips 25 Pcs

1 (ဘူး)

9700 Ks  

Easy Touch Blood Glucose Test Strips 25 Pcs

1 (ဘူး)

48000 Ks  

Dm Concept Blood Glucose Monitor

1 (ခု)

70000 Ks  

Berrcom Forehead Thermometer Jxb-178

1 (ခု)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS