အမျိုးအစားခွဲများ

လက်သန့်ဆေးများ

ကျန်းမာရေး ပစ္စည်းများ

လက်သန့်ဆေး

ကျန်းမာရေးသုံး ပစ္စည်း

ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းကိရိယာ


လက်သန့်ဆေး

3900 Ks  

Yuri Hand Soap Lemon 410 ML

0.41 (လီတာ)

2550 Ks  

O-Shin Hand Soap Anti Bacteria Pump 1200Ml

1.2 (လီတာ)

2050 Ks  

Lifebuoy Handwash Lemon Fresh 200 ML

0.2 (လီတာ)

1550 Ks  

Kirei Kirei Waterless Hand Sanitiser 50 ML

0.05 (လီတာ)

1500 Ks  

Kirei Kirei Foaming Hand Soap Peach Refill 200 ML

0.2 (လီတာ)

2950 Ks  

Kirei Kirei Foaming Hand Soap Peach 250Ml

0.25 (လီတာ)

2950 Ks  

Kirei Kirei Foaming Hand Soap Grape 250Ml

0.25 (လီတာ)

2950 Ks  

Kirei Kirei Foaming Hand Soap Antibacteria 250 ML

0.25 (လီတာ)

1650 Ks  

Follow Me Instant Hand Sanitizer Nature Fresh

2250 Ks  

Dettol Instant Hand Sanitizer Refresh 50 ML

0.05 (လီတာ)

3300 Ks  

Dettol Hand Wash Hygienic Original 225 Ml

0.225 (လီတာ)

3300 Ks  

Dettol Hand Soap Hygienic Skincare 225 Ml

0.225 (လီတာ)

2900 Ks  

Daily Hand Wash Lime 2Ltr

1500 Ks  

Daily Hand Soap Lime Refill 1050 ML

1.05 (လီတာ)

1850 Ks  

Daily Hand Soap Lime 1050 ML

1050 (လီတာ)

1850 Ks  

City Value Hand Soap Antibacterial Green Tea 500 ML

500 (လီတာ)

1850 Ks  

City Value Hand Soap Anti Bacterial Lavender 500 ML

4500 Ks  

City Value Hand Sanitizer Refill Pack 500 ML

0.5 (လီတာ)

5000 Ks  

City Value Hand Sanitizer Aloe Vera 500 ML

0.5 (လီတာ)

1200 Ks  

City Value Hand Sanitizer 60Ml

0.06 (လီတာ)

2800 Ks  

Beaute Life Hand Wash Tropical Garedu 500Ml

0.5 (လီတာ)

2800 Ks  

Beaute Life Hand Wash Fruity Delight 500Ml

0.5 (လီတာ)

2800 Ks  

Beaute Life Hand Wash Floral Escape 500Ml

0.5 (လီတာ)

2800 Ks  

Beaute Life Hand Wash Citrus Wonder 500Ml

0.5 (လီတာ)

1900 Ks  

Beaute Life Hand Sanitize Blue 60 ML

0.06 (လီတာ)

2400 Ks  

Asepso Hand Wash Lavender 250Ml

0.25 (လီတာ)

2400 Ks  

Asepso Hand Wash Fresh 250Ml

0.25 (လီတာ)

3400 Ks  

3M Liquid Hand Soap 400Ml

2050 Ks  

Lifebuoy Mild Care Hand Wash Pump -200ml

1 (ဘူး)

2200 Ks  

FAMILY CARE LIQUID HS NATURE RL (500ML)]

0.5 (လီတာ)

2200 Ks  

FAMILY CARE LIQUID HS HEALTHY RL (500ML)

0.5 (လီတာ)

2200 Ks  

Lifebuoy Antibacterial Hand Wash Total Protect 200ml

1500 Ks  

Hand SanitizerCopyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS