360Malls

အမျိုးအစားခွဲများ

ခေါက်ဆွဲဘူးများ

အဆင်သင့် စားစရာများ

အသင့်ပြင်ပြီး အနှစ်ထုပ်များ

အသင့်စား ဟော့ပေါ့များ

ခေါက်ဆွဲများ

ခေါက်ဆွဲခြောက်များ

ခေါက်ဆွဲဗူးများ

ပြုပြင်ထားသော အသားများ

အသင့်သောက် စွပ်ပြုတ်


ခေါက်ဆွဲဗူးများ

1650 Ks  

Nong Shim Instant Cup Noodle Artifical Beef 75 Grams

75 (ဂရမ်)

1400 Ks  

Ottogi Cup Yeul Ramen Instantant Noodle In Cup 62 Grams

62 (ဂရမ်)

900 Ks  

Mamee Chef Instant Noodle Creamy Tom Yam Cup 72 Grams

72 (ဂရမ်)

450 Ks  

Mamee Instant Cup Noodle Tom Yam 60 Grams

60 (ဂရမ်)

1850 Ks  

Samyang Cheese Hot Chicken Flavor Ramen 70 Grams (Cup)

70 (ဂရမ်)

550 Ks  

Yum Yum Xcite Instant Cup Noodles Tom Yum Shrimp 70 Grams

70 (ဂရမ်)

1650 Ks  

Nong Shim Instant Cup Noodle Artifical Seafood 75 Grams 

75 (ဂရမ်)

550 Ks  

Mama Instant Cup Noodle Coconut Milk 55 Grams 

55 (ဂရမ်)

1650 Ks  

Nong Shim Instant Cup Noodle Artifical Chicken 75 Grams

75 (ဂရမ်)

1650 Ks  

Nong Shim Instant Cup Noodle Shin Hot & Spicy 68 Grams 

68 (ဂရမ်)

1650 Ks  

Nong Shim Shin Red Super Spicy Cup 68G

68 (ဂရမ်)

900 Ks  

Mamee Chef Instant Noodle Curry Laksa Cup 72 Grams

72 (ဂရမ်)

1650 Ks  

Samyang Ramen Inst Cup Noodle Hot Chicken 70G 

70 (ဂရမ်)

550 Ks  

Yum Yum Xcite Instant Cup Noodles Mala Chicken 70 Grams 

70 (ဂရမ်)

550 Ks  

Yum Yum Xcite Instant Cup Noodles Tom Yum Chicken 70 Grams

70 (ဂရမ်)

450 Ks  

Mamee Instant Cup Noodle Fried Onion Chicken 60 Grams

60 (ဂရမ်)

1650 Ks  

Myojo Instant Bowl Noodle Thai Tomyam 80 Grams 

80 (ဂရမ်)

2150 Ks  

Samyang Ramen Cheese Big Bowl 105 Grams

105 (ဂရမ်)

2150 Ks  

Samyang 2X Spicy Hot Chicken Flavor Ramen Bowl 105 Grams 

105 (ဂရမ်)

1650 Ks  

Myojo Instant Bowl Noodle Seafood 80 Grams 

80 (ဂရမ်)

1650 Ks  

Myojo Instant Bowl Noodle Chicken Abalone 80 Grams 

80 (ဂရမ်)

700 Ks  

Mamee K-Mee Bowl Noodle Hot & Sour 70 Grams 

70 (ဂရမ်)

550 Ks  

Mama Instant Cup Noodle Tom Yum Shrimp 55 Grams

55 (ဂရမ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS